СЭРТЭЭНЭГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бөгтрөг, сойлт: сэртээнэг татах (бөгтрөг татах) - Морины тоногийн шоохой дээгүүр дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.