ТААМТАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Янзтай, аягтай: инээх таамтай болох (инээх янзтай дэлгэрэнгүй...