СОРТООЛХОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Омгорхох, ихэрхэх, дээрэлхэх, бардамнах: хүнийг басаж сортоолхох (хүнийг басаж дэлгэрэнгүй...