СОРТОО II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дээрэнгүй, хэрцгий авир: сортоотой зан (дээрэнгүй

Ижил үг:

СОРТОО I