САЛИРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Сажлах - Чүү чамай салирсаар дөтлөн ирэв. Г.Гантогтох. Буриад дэлгэрэнгүй...