САЛБУУ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хэт нүүрэмгий, увайгүй: салбуу охин (увайгүй охин).