САЖААХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дуурайх - Галуу сажааж хэрээ хөлөө хөлдөөв. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...