САВИРГАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Чамархай: сабиргай дээр нь дарах (чамархай дээр нь дэлгэрэнгүй...