САВИХ II

буриад Хийсгэж цэвэрлэх: самар савих (самар хийсгэж

Ижил үг:

САВИХ I