САВИНАГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шиврээ бороо: савинаг бороо шаагих (шиврээ бороо шаагих).