ПЭГШҮҮЛЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Савсуулах, саагиулах: тамхи пэгшүүлэх (тамхи татан утаа савсуулах), утаа дэлгэрэнгүй...(утаа саагиулах) - Үргэлж пэгшүүлж суудгаа болихоо яана вэ чи! Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.