ПЭПГЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Сэвсгэр, хөвсгөр, хөвхгөр: пэпгэр цас (хөвсгөр цас).