ПЭГШИХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Савсах, багшрах: утаа пэгших (утаа савсах), пэгшиж багшрах (савсаж дэлгэрэнгүй...