ПҮРДИЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цадах, цанхайх, цандайх: гэдэс пүрдийх (гэдэс цадах).