үгээр цохихоор сүхээр цохь
/ зүйр цэцэн үг /
бусдыг гомдоох үг бүү хэл гэсэн санаа