ПУРНИГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Урвагар, үрчгэр, мурчгар: пурнигар хамар (мурчгар хамар), ууртай пурнигар дэлгэрэнгүй... (ууртай үрчгэр царай).