СУУХ IV
/ нутгийн аялгуу /

барга Давсан.

Ижил үг:

СУУХ I

СУУХ II

СУУХ III