СЭГЭРХИЙ
/ нутгийн аялгуу /

Нэлээд урагдаж ноорсон байдал - Гөлөг сэгэрхий маадайг зууж чирсээр дэргэд нь авчрах юм билээ. дэлгэрэнгүй...