СЭРТЭЭХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Хөлгөн судар уншиж дууссан лам сүсэгтэн тийш алгаараа номын үзүүрийн хэсгийг дээш шувтран тавьж адис хүртээх - дэлгэрэнгүй...Хөлгөн судрын уншлага төгсөж багш лам ном сэртээх болов. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.