СЭНТҮҮ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Өшиглөж тоглодог хөдсөн бөмбөг - Тэнд хэдэн жаахан хүүхэд сэнтүү тоглож байна. Цахар аман дэлгэрэнгүй...