СҮЙЛЭХ V
/ нутгийн аялгуу /

цахар Ухаж ойлгох - Тийм хялбар юмыг мэдэхгүй, сүйлэх мэдрэлгүй хүн юм уу. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

СҮЙЛЭХ I

СҮЙЛЭХ II

СҮЙЛЭХ III

СҮЙЛЭХ IV