СҮР II
/ нутгийн аялгуу /

цахар Цагаан идээ хатаахаар босгосон өндөр тавиур - Бат аа, бороо орох маягтай, сүр дээрх цагаан идээгээ дэлгэрэнгүй...Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

СҮР I

СҮР II:

СҮР III: