СҮЙДЭН
/ нутгийн аялгуу /

цахар Бага зэрэг доголон - Жамба өвгөн сүйдэн хөлөө чирэн майжигнаж явна. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.