явган үлгэр
ардын аман зохиолын нэгэн хэлбэр, урт биш богино хэмжээний үлгэрийн зүйл