ЭНЭЛЭЛ

Энэлэх үйлийн нэр: энэлэл шаналал [хоршоо] (сэтгэлийн зовлон, уйтгар), энэлэл зовнил дэлгэрэнгүй...

энэлэл шаналал сэтгэлийн зовлон, уйтгар
энэлэл зовнил сэтгэлийн шаналал