ЭНЭРЭНГҮЙ

Өрөвч зөөлөн сэтгэлтэй, уян зөөлөн, ухаалаг: энэрэнгүй сэтгэл (өршөөн хайрлах өрөвч сэтгэл) - дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон миний тоонот., энэрэнгүй хэрээ [амьтан] (хон хэрээ).

энэрэнгүй сэтгэл өршөөн хайрлах өрөвч сэтгэл
энэрэнгүй хэрээ хон хэрээ