ЭНЭТХЭГ :

энэтхэг давс (аммониомын давс, эмнэлэгт хэрэглэнэ; хятад давс, жамц давс).