ЭР II
/ хэл шинжлэл /

эр үг (а. Эр эгшиг орж бүтсэн үг; б. Эр хүйст хамаарагдах үгс), эр хүйс (а. Хүн, дэлгэрэнгүй...

эр үг а. Эр эгшиг орж бүтсэн үг; б. Эр хүйст хамаарагдах үгс
эр хүйс а. Хүн, амьтны эр чанар; б. Үгийн эр буюу чанга хэл зүйн ай
Ижил үг:

ЭР I