ЭРВИЙХ

1. Алсаас юм эрвэгэр сэрвэгэр харагдах: эрвийн үзэгдэх (холын зэрэглээнд юм янз бүрээр үзэгдэх) - Тэртээ уулын орой эрвийн дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., эрвийх сэрвийх [хоршоо] (юм алсад эрвэгэр сэрвэгэр харагдах) - Хөндий тал мэлтийн цэлийгээд, хааяа нэг уулын орой эрвийн сэрвийн үзэгдэнэ. Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр;


2. Чадлынхаа хэрээр зүтгэх, чармайх: эрвийх дэрвийх [хоршоо] (аливаа юманд сэтгэл гаргаж чадлынхаа хэр чинээгээр оролцох) - дэлгэрэнгүй...
эрвийн үзэгдэх холын зэрэглээнд юм янз бүрээр үзэгдэх
эрвийх сэрвийх юм алсад эрвэгэр сэрвэгэр харагдах
эрвийх дэрвийх аливаа юманд сэтгэл гаргаж чадлынхаа хэр чинээгээр оролцох