эрвийх дэрвийх
аливаа юманд сэтгэл гаргаж чадлынхаа хэр чинээгээр оролцох