ЭРВЭГЭНЭХ

1. Биеэр хорхой гүйж байгаа мэт мэдрэмж төрөх, сэрвэгэнэх: эрвэгэнэх сэрвэгэнэх [хоршоо] (биеэр дэлгэрэнгүй...


2. Юм сэвшээ салхинд бага зэрэг дэрвэлзэн хөдлөх: эрвэгэнэх дэрвэгэнэх [хоршоо] (зөөлөн салхины аясаар юм эрвэлзэн дэрвэлзэн дэлгэрэнгүй...
эрвэгэнэх сэрвэгэнэх

биеэр хорхой гүйж байгаа мэт мэдрэмж төрөх

эрвэгэнэх дэрвэгэнэх

зөөлөн салхины аясаар юм эрвэлзэн дэрвэлзэн хөдлөх