эрвэгэнэх дэрвэгэнэх

зөөлөн салхины аясаар юм эрвэлзэн дэрвэлзэн хөдлөх