ЭРВЭГЭР

1. Сэрвэгэр: эрвэгэр дэрвэгэр [хоршоо] (эрвийж дэрвийсэн байдал), эрвэгэр сэрвэгэр дэлгэрэнгүй...


2. Хурдан шаламгай хөдөлгөөнтэй морь мал: эрвэгэр морь (хурдан сайн хөлөг) - Идэр залуу Бүүвэйбаатар, эрвэгэр зээрдээ дэлгэрэнгүй... ААЗ.

эрвэгэр дэрвэгэр эрвийж дэрвийсэн байдал
эрвэгэр сэрвэгэр юмны эрвийж сэрвийсэн байдал
эрвэгэр морь хурдан сайн хөлөг