ЭРВЭХ

1. Юмны үзүүр, орой үл мэдэг хөдлөх;


2. [шилжсэн] Бусдыг дуурайн хөнгөмсөглөн дарвих: эрвэх дарвих [хоршоо] (бусдад уруу татагдан хөөрцөглөх).