ЭРГҮҮ

1. Ухаан муутай, мунхаг, тэнэг: эргүү мунхаг [хоршоо] (ухаан муутай, тэнэг) - Энэ хаан бол эргүү дэлгэрэнгүй... Жангар., эргүү тэнэг [хоршоо] (ухаан мэдрэл дорой), эргүү архинд дүүлэх, эрвээхий галд дүүлэх  [зүйр цэцэн үг] (ухаан муутай хүн архи сархадад толгойгоо мэдүүлдэг гэсэн санаа), эргүү хараал эзэндээ, буруу хараал биедээ  [зүйр цэцэн үг] (ухваргүй болчимгүй явдал эзэндээ эргээд хор уршиг болдог гэсэн санаа);


2. Хонь, үхэр зэрэг зарим малд тохиолдох өвчин: эргүү хурга (эргүү өвчин туссан хурга).

эргүү мунхаг ухаан муутай, тэнэг
эргүү тэнэг ухаан мэдрэл дорой
эргүү архинд дүүлэх эрвээхэй галд дүүлэх

ухаан муутай хүн архи сархадад толгойгоо мэдүүлдэг гэсэн санаа

эргүү хараал эзэндээ буруу хараал биедээ ухваргүй болчимгүй явдал эзэндээ эргээд хор уршиг болдог гэсэн санаа