ЭРГҮҮЛ I

1. Хатуу чанартай чулуу мод төмөр зэрэгт нүх гаргах, засахад хэрэглэх багаж: төмрийн эргүүл (төмөр дэлгэрэнгүй...


2. Эрэг шураг зэргийн дотор гадна гаргасан мушгимал ховил.

Ижил үг:

ЭРГҮҮЛ II

ЭРГҮҮЛ III:

ЭРГҮҮЛ IV