ЭРГҮҮЛДЭХ II

1. Хүн хүссэн юмаа хийж гүйцэтгүүлэхээр бусдыг шахаж хоргоох;


2. Хүн, амьтан нэг газраа удтал эргэлдэх.

Ижил үг:

ЭРГҮҮЛДЭХ I