ЭРГҮҮЛДЭХ I

1. Эргүүл багажаар юмыг үйлдэх, засах: хөдөлгүүр эргүүлдэх (хөдөлгүүрийн дотоод оньсыг эргэдэг дэлгэрэнгүй...


2. Эргүүлэгт хадаас мэтийг мушгиж эргүүлэх: хадаас эргүүлдэх (эрэгтэй хадаасны толгойг эргүүлээр эргэлдүүлэх).

Ижил үг:

ЭРГҮҮЛДЭХ II