ЭРГҮҮЛ IV

Тогоо, шанага зэрэг гал тогооны хэрэглэлийг тавих тавиур; эргэнэг; эргүүлэг.

Ижил үг:

ЭРГҮҮЛ I

ЭРГҮҮЛ II

ЭРГҮҮЛ III: