ЭРГҮҮЛ III:
/ ургамал /

эргүүл цэцэг (сийрэг навчтай, хурц үнэртэй, хүрэн өнгө бүхий нэг зүйл цэцэг).

Ижил үг:

ЭРГҮҮЛ I

ЭРГҮҮЛ II

ЭРГҮҮЛ IV