ЭРВЭЭХЭЙ II

1. Адууны нүдний дотор талд мөгөөрсөрхүү хальс ургаж, нүдийг хаах өвчин, өмхий яр;


2. [шилжсэн] Бага балчир нас - Эрвээхэй алаг балчир нас минь эрээн цамцтай дэгдэж явнам. Д.Пүрэвдорж. Нар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭРВЭЭХЭЙ I