эрвэгэнэх сэрвэгэнэх

биеэр хорхой гүйж байгаа мэт мэдрэмж төрөх