ЭРВЭГ :

эрвэг сэрвэг (хүн амьтны биед гаднын цочрол өгөх байдал).