ЭРВЭГНҮҮР

Эрвэгнэсэн юм: эрвэгнүүр дэрвэгнүүр [хоршоо] (эрвэгнэж дэрвэгнэсэн юм).

эрвэгнүүр дэрвэгнүүр эрвэгнэж дэрвэгнэсэн юм