ЭНЭХ

Цонх, хаалганы хүрээний дээд талын хөндлөн мод, энэсх, тотго: хаалганы энэх (хаалганы хавтсыг тогтоох дэлгэрэнгүй...