ЭНЭРЭХҮЙ

Өршөөн хайрлах сайхан санаа: энэрэхүй ёс (өршөөн хайрлах ёс).