ЭНЭЛЭЛТЭЙ

Энэлэл ихтэй; гашуудалтай: энэлэлтэй сэтгэл (зовлонд унасан уйтгартай сэтгэл).