ЭНЭРЭЛТЭЙ

1. Энэрэх сэтгэлтэй;


2. Энэрч үзвэл зохилтой, энэрч үзмээр.