ЭНЭРЭЛГҮЙ

Энэрэх хайрлах сэтгэлгүй, хатуу сэтгэлтэй - Алж идэх гэж энэрэхгүй, адаг мангас ертөнц. дэлгэрэнгүй...