ЭНЭЛЭЛТ

Энэлэл бүхий: энэлэлт явдал (зовлон зүдүүртэй, уйтгартай, гашуудалтай явдал).